Psychoterapeutické centrum s.r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

O nás

PhDr. Mgr. Evžen Panovský, ambulance pro dospělé, panovsky@psychologove.cz

  • Pracoviště:  Psychoterapeutické centrum s.r.o., Na Okrouhlíku 899, 530 03 Pardubice, tlf. 466 611797 ,klinický psycholog a psychoterapeut, provozovatel a jednatel společnosti

  • Vzdělání: Pedagogická fakulta v Hradci Králové (Mgr.,1973), filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha (jednooborová psychologie, 1982,), doktorát v oboru psychologie (PhDr., 1984),  atestace z klinické psychologie (1992), funkční specializace v systematické psychoterapii (1998), psychoterapeutický výcvik SUR (1991-1995), Gestal terapie a psychosyntéza (Norsko-Belgie, 1993-1997 ), Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v oboru klinická psychologie bez odborného dohledu vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR sí do 10.4.2017, soudní znalec v oboru klinická psychologie-zdravotnictví.

  • Organizace: Člen ČPS ČLS JEP, člen  kolegia Východočeského institutu pro psychoterapii,   člen   Asociace klinických psychologů  ČR

  • Odborná praxe:Pedagogická  praxe 1974-82, psycholog v nápravně-výchovném ústavu pro mladistvé (do r. 1987), pedagogicko-psychologická poradna (1987-1990),  externě poradna pro rodinu a partnerské vztahy (2 roky) a VŠ učitel (Univerzita Pardubice). Klinická praxe:  v letech 1990-1994 psycholog ve zdravotnictví (Pardubická krajská nemocnice a poliklinika), od r. 1994 privátní klinicko-psychologická praxe a od r. 2009 zaměstnán v Psychoterapeutickém centru s.r.o. jako klinický psycholog-psychoterapeut a jednatel společnosti.

  • Lektorská činnost:od r.2004 školitel IPVZ v oboru klinická psychologie. Člen výcvikového týmu Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci v letech  2000-2008.

  • od r. 2014 působí jako VŠ učitel na Fakultě zdravotnických studií Univerzity PardubiceMgr. Kateřina Kořínková, ambulance pro dospělé, korinkova@psychologove.cz     
Pracoviště:  Léčebna dlouhodobě nemocných v Hradci Králové, Psychoterapeutické centrum s.r.o., Na Okrouhlíku 899, 530 03 Pardubice,

  • Vzdělání: filozofická  fakulta UK Praha (studium jednooborové psychologie ukončeno v r. 2001, Mgr.), atestace z klinické psychologie (2004), funkční specializace v systematické psychoterapii (2004), psychoterapeutický výcvik v PCA přístupu-rogeriánský (1999-2003), kurzy telefonní a krizové intervence, krize a tělo, terapie s traumatizovanými,  internetové poradenství, Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání  bez odborného dohledu v oboru klinická psychologie (platnost do r. 2016)

  • Organizace: členka  Asociace klinických psychologů ČR

  • Klinická praxe: Linka bezpečí a důvěry Praha/Pardubice (1997-2004), Psychiatrická klinika FN HK (2001-2005), Nemocnice Milosrdných bratří v Brně a LDN v Hradci Králové (2005-dosud), Psychoterapeutick centrum s.r.o. (2010-dosud)

  • Lektorská činnost: pro širokou veřejnost, účastníky kurzů krizové intervence, střední zdravotnický personál


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky