Psychoterapeutické centrum s.r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Činnost zařízení

Činnost zařízení :

Poskytování zdravotní péče, zejmína v klinicko-psychologické diagnostiky,psychoterapie a psychologického poradenství. Zařízení poskytuje především individuální a skupinovou terapii. Má možnost provozovat denní psychoterapeutický stacionář, bude-li tento druh péče ze strany zdravotních pojišťoven podporován. Poskytovaná zdravotní péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.


Naše nestátní zdravotnické zařízení má smlouvy s těmito pojišťovnami:


  • Podmínkou je  poukaz k psychologickému vyšetření , příp. psychoterapeutickému ošetření vystavený odesílajícím lékařem nebo zdravotnickým zařízením.

  • Naše zdravotnické zařízení může poskytovat některé speciální odborné nebo nadstandardní služby, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Jedná se např. o konzultační činnost a psychologické poradenství, psychodiagnostiku, manželské (partnerské) a rodinné poradenství.

  • Psychoterapeutické centrum podporuje ve spolupráci s externími odborníky programy se zaměřením na osobní rozvoj, zlepšení komunikačních dovedností a zvládání stresu, kurzy asertivity a pod.

  • Dlouhodobě spolupracuje s klubem diabetických pacientů

Organizačně    Psychoterapeutické centrum s.r.o.  zahrnuje :
:

1.dvě samostatné ambulance klinické psychologie a psychoterapie

PhDr. Panovského
 
Mgr. Kořínkové

2.  denní psychoterapeutický stacionář
3.  nabídka  kurzů, přednášek, seminářů  a vzdělávacích  akcí pro širší veřejnost

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky